Kategorier
Okategoriserade

Information inriktningsmöte mellan SKIK och IFK

Information kring inriktningsmöte mellan Skövde KIK och IFK Skövde FK.

Under förra veckan hade representanter från Skövde KIK och IFK Skövde FK tillsammans med RF SISU ett möte. På mötet lyftes fördelar och farhågor som ett samgående kan medföra samt diskuterades hur det befintliga samarbetet under året har fungerat. Båda föreningarna har utgått från de enkätsvar som många av er bidrog med i våras genom den föreningsgemensamma enkäten.

Utifrån de förutsättningarna beslutade båda föreningarna att ta ett inriktningsbeslut kring ett samgående. Det innebär i praktiken att representanter från de båda föreningarna utifrån framtagna parametrar ska undersöka hur ett samgående kan se ut, vad det innebär för båda parterna sportsligt, organisatoriskt och ekonomiskt. Dessa delar kommer utvecklas för att få en grund som vi kan pröva ett ev. samgående utifrån. Grundstrukturen för arbetet kommer att ske enligt målområden från Svenska Fotbolls Förbundets ”Diplomerad förening”.

Vi vill vara tydliga med att beslutet i sig enbart betyder att vi skall analysera möjligheterna mer noga och se om det går att hitta en gemensam väg framåt. Tanken är att arbetet skall fortlöpa under 2021, med arbetsgrupper som består av medlemmar från båda föreningarna. Ambitionen är att ett ev. färdigt förslag i sådana fall skall presenteras i samband med föreningarnas årsmöten 2022.

Föreningarna kommer fortlöpande informera er medlemmar om hur arbetet fortskrider och vad ett samgående skulle kunna innebära. Därefter får alla ta ställning till resultat och fortsättning.

Båda föreningarnas vilja är att erbjuda bästa möjliga förutsättningar att spela fotboll, få glädje genom idrotten vilket genomsyrar det vi gör och vårt fortsatta arbete.

Styrelserna i Skövde KIK och IFK Skövde FK

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.